Banner
首页 > 公司新闻 > 内容
电动伸缩门限位磁铁怎么安装
- 2020-01-02-

       今天主要介绍的不是电动伸缩门,而是伸缩门配件限位磁铁,电动伸缩门用的是什么材质的磁铁?常用规格有哪些?电动伸缩门开关限位磁铁怎么安装,下面都会一一介绍。

       电动伸缩门主要用的是铁氧体磁铁,磁铁形状主要有方块、圆片、方块磁铁。

       电动伸缩门开关限位磁铁怎么安装?也是很多朋友比较关注的,下面有详细清楚的限位磁铁介绍与安装图解,希望可以帮到您!

       第一步、拉直线确认行走路径,标注磁铁位置。

       第二步、导航磁铁安装位用D25冲击钻头钻孔。

       第三步、限位磁铁固定位开槽。

       第四步、确认磁极、用水泥固定磁铁。

       第五步、伸缩门门尾固定。

       第六步、开关门限位磁铁安装。

       第七步、整体安装完成啦。